Antonio Fraguas, Letras Galegas 2019.


"Un rechouchío que arrecende a festa antre as piornas rubiu as corgas do monte empuxado pol-as acibeiras da congostra que peteiran co-a folladela o arume primadeiral dun pintasilgo garimoso. Van na percura das aguilladas pra labourar con pacencia as oracións avelaíñas da sementeira. Con tenra sinxeleza arquiteitónica trousaron as mellores chorimas do aciveiro, decotando a esperanza dun xugo se abranguera un século de vida."

Antonio Fraguas
"Domingo de ramos na aldea", Cristal Nº10, páx. 23, maio/xuño, 1933.

Publicacións populares