Lorenzo Varela, 100 Aniversario.


Unha nova Galicia sen cadea,
que non esportará mais sangue humán

nin asoballará unha man allea:

Unha Galicia nova, a de mañán,
que xa ven alborando, xa clarea,
no peito arrolará teu soño irmán.


                          
                        Castelao na voz dos poetas, Ediciós do Castro, 1969.
 Lorenzo Varela ( No océano Atlántico, a bordo do barco La Navarre, 
camiño da Habana 1916- Madrid 1978).    

Publicacións populares