Rosalía de Castro, 180 aniversario.


"Din que non falan as plantas, nin as fontes, nin os paxaros,
nin a onda cos seus rumores, nin co seu brillo os astros,
dino, pero non é certo, pois sempre cando eu paso,
de min murmuran e exclaman:
-Aí vai a tola soñando".

Rosalía de Castro.
En las orillas del Sar, 1884.

Publicacións populares